Vítání občánků březen 2013

Vítání občánků 9. března 2013

V sobotu 9. března 2013 bylo přivítáno 10 nových občánků místostarostou obce panem A. Švecem, členkou obecní rady paní H. Čečelovskou a předsedkyní Kulturně sportovní komise paní J. Machovou. Průběh zpestřil kulturní program žákyň místní základní školy. Události se zúčastnilo více než 40 rodinných příslušníků. Novým občánkům Dolního Třebonína byly předány zlaté medailonky a maminkám květiny.

 

Další informace: