Vítání občánků 2014

Vítání občánků 4.10.2014

Podzimní vítání nových občánků bylo uspořádáno pro 12 nově narozených dětí v Dolním Třeboníně a přilehlých osadách. Novorozence, za přítomnosti jejich rodičů, přivítal tradičně místostarosta obce, pan Antonín Švec spolu s H. Čečelovskou a J. Machovou. Dětem byl předán zlatý přívěsek, maminkám pak krásná květina. O kulturní program se tentokrát postaraly děti z mateřské školy, které zaujaly svým rozverným pásmem písniček a básní.

Pro zaslání originálů digitálních fotografií z vítání občánků nás laskavě kontaktujte na emailu: reditel@zstrebonin.cz.