Změna č. 2 územního plánu obce Dolní Třebonín

Změna č. 2 územního plánu obce Dolní Třebonín

Aktuálně: Návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Dolní Třebonín [PDF 5.77 MB]

Finální podoba po vydání v zastupitelstvu obce dle ust. § 54 stavebního zákona

Dne 23. 6. 2016 zastupitelstvo obce Dolní Třebonín vydalo svým usnesením změnu č. 2 územního plánu Dolní Třebonín. Tato změna nabude účinnosti v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu dne 14. 7. 2016. S dokumentací se můžete seznámit níže, nebo v papírové podobě na Obecním úřadu Dolní Třebonín.

 

 

Návrh změny č. 2 územního plánu obce Dolní Třebonín

Další informace: