Místní poplatky, obec Dolní Třebonín

Místní poplatky v obci Dolní Třebonín

Sazba poplatku za komunální odpad   

osoba s trvalým pobytem na území obce: 600,- Kč/rok

vlastník nemovitosti v katastrálním území: 600,- Kč/rok

Sazba poplatku za psa   

Vlastník psa s trvalým pobytem v obci Dolní Třebonín bydlící:

  • v rodinném domě, zem. usedlosti: 150,- Kč/rok
  • v bytovém domě: 350,- Kč/rok
  • v osadách Čertyně, Štěkře, D. a H. Svince: 100,- Kč/rok
  • na samotě (400 m): 60,- Kč/rok

 

Obecně závazná vyhláškač. 5/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 423 kB]