Mikulášská besídka s nadílkou 2016

Mikulášská besídka s nadílkou 30.11.2016

Mikulášská besídka s nadílkou se uskutečnila v novém prostředí velešínského kina. Děti z naší základní a mateřské školy pobavily svým programem na 150 diváků - především rodičů, kteří hlediště zaplnili do posledního místečka. Programu tradičně přihlížel Mikuláš s andělem a dvěma nezbednými čerty. Jsme rádi, že se dětem program povedl. Děkujeme především paním učitelkám za přípravu jednotlivých vystoupení, vstřícnému vedení Kina Velešín, obecnímu úřadu v Dolním Třeboníně za autobusovou dopravu a zajištění nadílek, pro které si letos přišlo 130 dětí. No není divu, jen naši MŠ a ZŠ jich navštěvuje více než 80. A samozřejmě děkujeme všem rodičům za projevený zájem o tuto akci.
Za pořízení videozáznamu děkujeme panu Petru Vajnerovi.

Další informace: