Nouzový stav v obci Dolní Třebonín - březen 2020

Nouzový stav v obci Dolní Třebonín 2020


1.2021 - 12.2020 - 11.2020 - 10.2020 - 5.2020 - 4.2020 - 3.2020


31.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 332 - 334 o přijetí krizového opatření

MŽP ČR: Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie


27.3.2020
Sbírka zákomů ČR, částka 48 ze dne 27.3.2020

133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Usnesení vlády České republiky č. 305, 309 a 310 o přijetí krizového opatření


26.3.2020
Mimořádné opatření MZ o zpřísnění omezení volného pohybu osob do 1.4.2020

Zejména s účinností ode dne 24. března 2020 od 00.00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné. Viz také www.vlada.cz


24.3.2020
COVID-19 - Výzva Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor zdravotnictví v této mimořádné situaci související s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě vyzývá všechny osoby ochotné pomoci jako dobrovolníci. Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Štěrbová, odbor zdravotnictví, email: sterbovam@kraj-jihocesky.cz, tel: 386720615. Registrační formulář a další informace zde.

INFORMAČNÍ ZDROJE
Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje 8/2020 ze dne 23.3.2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 23.3.2020


23.3.2020
Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s komunálními odpady za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19


20.3.2020
Mimořádné opatření MZ o vyhrazené době nákupů pro seniory na 7 až 9 hod.


Vážení spoluobčané,
dnes 20.3. byly do Vašich schránek distrubovány jednorázové ochranné roušky (ústenky) v počtu 1 ks na každého trvale bydlícího v naší obci. Podařilo se nám je získat a věříme, že i tato "zásilka" Vám pomůže přečkat současnou nelehkou situaci.

Pavel Ševčík,
starosta obce Dolní Třebonín


20.3.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje 1/2020 ze dne 18.3.2020 k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví


POZOR! V pátek 20.3.2020 bude pošta v Dolním Třeboníně otevřena mimořádně od 8 do 11 hod. namísto běžné otevírací doby.


19.3.2020
Vážení občané, přejeme dobré dopoledne a připomínáme, že ode dneška platí zákaz vycházení bez roušek a vyhrazené nákupní časy pro seniory od 10 do 12 hodin. Připomeňte to prosím i svým blízkým. Buďme ohleduplní a držme spolu!


18.3.2020 - Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 247 - 249 o povinnosti vycházet jen s ochrannými prostředky proti šíření kapének, úprava omezení pohybu pro pendlery a další


17.3.2020
Senioři chcete zůstat zdraví a nenakazit se? Čtěte, chraňte se a dodržujte opatření.
Jsme v tom společně! Informace Policejního prezidia ČR16.3.2020 - Usnesení vlády o přijetí krizového opatření

14.3.2020 - Mimořádné opatření vlády ČR v souvislosti s vyhlášením nouzovým stavem

V souvislosti s nařízením vlády č. 211 se uzavírají knihovny Dolní Třebonín, Prostřední Svince a Záluží.
Rada obce Dolní Třebonín na svém jednání rozhodla, že provoz MATEŘSKÉ ŠKOLY bude od 16. března 2020 PŘERUŠEN na dobu neurčitou.

Aktuálně o mimořádných opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem zde:
www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
www.kraj-jihocesky.cz.
Setkání důchodců dne 11.3.2020 je zrušeno z důvodu koronaviru. O náhradním termínu akce budete informováni prostřednictvím úřední desky a internetových stránek obce.

Zájezd do termálních lázní dne 28.3.2020 je zrušen z důvodu koronaviru.