1472, listopad, 13., Český Krumlov. Matěj z Holkova prodává svůj poplužní dvůr ve Štěkři a celou ves rožmberskému písaři Mikuláši z Pelhřimova za 320 hřiven pražských grošů. Orig., perg., česky, přivěšeny 3 pečeti

< Předchozí   |    Zpět    |    SlideShow    |    Následující >

1472, listopad, 13., Český Krumlov. Matěj z Holkova prodává svůj poplužní dvůr ve Štěkři a celou ves rožmberskému písaři Mikuláši z Pelhřimova za 320 hřiven pražských grošů. Orig., perg., česky, přivěšeny 3 pečeti

Foto: Lubor Mrázek
Zdroj: SOkA ČK, AM ČK, K-1, Purkmistrovský úřad, k.č. 12, i.č. 98