Koncert ZUŠ Velešín na Statku Kraus 2.12.2013

 

Koncert ZUŠ Velešín na Statku Kraus 2.12.2013

Hudební ozvěny 750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna

Přehled:

Pondělí 2. prosince 2013 v 17.30 hodin
Prostřední Svince, Statek Kraus - sál, Koncert mladých hudebníků

Sobota 7. prosince 2013 v 18 hodin
Boletice, kostel sv. Mikuláše, Musica Divina, sbormistryně: Zdeňka Litvanová

Sobota 21. prosince 2013 v 19 hodin
Klášter Zlatá Koruna, Česká mše vánoční - J.J. Ryba

Po celý letošní rok probíhaly oslavy významného výročí založení kláštera ve Zlaté Koruně. I v samém závěru roku si ještě toto jubileum připomeneme na několika hudebních prosincových akcích. Klášter nebyl jen samotný objekt v obci stejného jména, ale do jeho majetku spadalo i rozsáhlé panství a klášteru, jehož původní jméno bylo Svatá trnová koruna, se pro jeho bohatství začalo říkat dnešním jménem Zlatá Koruna. Na několika místech, které dříve do majetku kláštera spadaly se rozezní hudba.

Nejprve to bude v pondělí 2. prosince 2013 v 17.30 hod. v inspirativním sále na Statku Kraus v Prostředních Svincích, v obci, kterou věnoval klášteru již v roce 1315 Bavor III. ze Strakonic. Tehdy zde byly hospodářské dvory pro klášter a význačný donátor by si jistě tehdy nepomyslel, že jednou na statku bude znít hudba. Na koncertě vystoupí mladí hudebníci ze ZUŠ Velešín, která má svoji pobočku v Dolním Třeboníně. Možná by si někdo mohl položit otázku, proč k tak významnému výročí vystupují děti a ne nějaký renomovaný umělec. Odpověď je jednoduchá, ale velmi důležitá. Nebudeme-li posilovat u mladé generace vědomí sounáležitost k naší historii a k hodnotám, které vytvořili a nám odkázali naši předkové, staneme se v krátké době vykořeněným národem. A jak je známo, co nemá kořeny, s tím je možno "smýkat" na všechny strany. Naše kulturní dědictví a přírodní krásy nám pomalu zahalují obludné, duchaprázdné objekty a všudypřítomné reklamní poutače a velké množství rodin dnes tráví víkendy i s dětmi v těchto "krmojemech", aniž by pozorovali a vnímali bohatství a krásu v okolí. Proto si vážíme těch, kteří volný čas věnují svému rozvoji a chceme je podporovat, aby příležitostí vystupovat mohli inspirovat ostatní. Nejde o soutěžení, ale o radostnou společenskou událost, kdy můžeme sledovat za účasti nejbližších z rodiny účinkujících, přátel, pedagogů, ale i zcela neznámých posluchačů, jak si postupně osvojují muzikantské dovednosti. Přejeme si, aby tento koncert nezůstal jediný, ale aby se takovéto události staly místem setkávání společnosti.

Klášteru již v době jeho založení byl věnován kostel sv. Mikuláše v Boleticích, který je považován za nejstarší kulturní památku jižních Čech. Je zajímavé, že hudba pomohla k jeho současné záchraně. Od roku 2007 jsou zde pravidelně pořádány koncerty v rámci Královského hudebního festivalu. Od doby prvního koncertu, kdy do objektu zatékalo, chyběla okna i kůr a byla ukradena i původní kamenná dlažba, došlo, díky pochopení ze strany Ministerstva obrany k jeho postupné rekonstrukci, takže dnes má novou střechu, okna, kůr i podlahu a byla zde zavedena i elektřina. Připomenutí sounáležitosti s klášterem bude na koncertě vterm ínu navazujícím na svátek Mikuláše a to v sobotu 7. prosince 2013 v 17 hodin. Vystoupí na něm pěvecký sbor Musica Divina pod vedením Zdenky Litvanové.

21. prosinec v 19 hodin je již tradičním tradičním "zlatokorunským" termínem k pořádání České mše vánoční J. J. Ryby, která se stala neodmystlitelným symbolem pohody českých Vánoc. Letos se tato tradice rozšíří o přivezení a předání Betlémského světla, takže návštěvníci koncertu si budou moci odnést světélko do svých domovů. Chceme, aby se z této události stala příjemná tradice. Bude představena i kniha vydaná k jubileu založení kláštera.

 

Další informace

Obec Dolní Třebonín

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: