Dobrovolní hasiči v Dolním Třeboníně

U obecních akcí (Pálení čarodějnic, Zpívání u vánočního stromu, Rozloučení s létem atd.) stejně jako u neočekávaných událostí (požáry, čerpání vody apod.) se setkáváme s našimi hasiči. Ve stručnosti bych Vám rád připomněl, jak fungují hasiči u nás a dalších přilehlých částech obce.

Na úvod je důležité objasnit pojem SDH - Sbor dobrovolných hasičů a JSDHO - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce.

Dobrovolní hasiči v Dolním Třeboníně, prosinec 2023

SDH je občanské sdružení, jehož hlavní náplní je prevence v oblasti požární ochrany, požární sport a jiné společenské a kulturní akce. Je to samostatně hospodařící jednotka závislá na okolních subjektech. V tomto sdružení mohou být členové jak děti, tak i důchodci. Členové nemusí být odborně ani zdravotně způsobilí a vykonávají tuto činnost dobrovolně. U nás v současné době působí tři občanská sdružení – SDH Prostřední Svince, SDH Dolní Třebonín a SDH Záluží. Každé sdružení má svůj výkonný výbor a svého starostu.

JSDHO je organizační složkou, kterou zřídila obec usnesením zastupitelstva a je zcela závislá na obecním rozpočtu. Tato zásahová jednotka musí být v obci podle zákona zřízena a akceschopná. Jednotka je povolávána ke všem mimořádným událostem, které si vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Jedná se zejména o požáry, odstraňování padlých stromů, odchyt nebezpečného hmyzu, čerpání vody a další. Veškerá technika, výstroj a výzbroj, která je pořízená pro činnost jednotky, je majetkem obce. Členové zásahové jednotky jsou většinou vybíráni z členské základny SDH, kteří už mají za sebou nějaké zkušenosti. V čele této složky stojí velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce, je starostou odvoláván a jmenován. Členové musejí být starší osmnácti let a musejí být zdravotně a odborně způsobilí. Veškeré činnosti vykonávají členové dobrovolně. Zásahovou jednotku máme pouze jednu a to JSDHO Dolní Třebonín, která působí v obcích Horní Svince, Prostřední Svince, Dolní Svince, Horní Třebonín, Dolní Třebonín, Štěkře, Záluží, Čertyně a také v obci Chlumec a Krnín. Na výzvu operační střediska však JSDHO Dolní Třebonín zasahuje i mimo katastr svého zřizovatele. Jednotka vlastní dopravní automobil i cisternu a zázemí je prozatím vytvořeno ve stodole na návsi, bývalá Peckovina. Průměrně jednotka vyjíždí ke dvanácti zásahům ročně.

Velitel JSDHO Dolní Třebonín
Ondřej Mráz

Obec Dolní Třebonín

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: