Dobrovolní hasiči v Dolním Třeboníně

U obecních akcí (Pálení čarodějnic, Zpívání u vánočního stromu atd.) stejně jako u neočekávaných událostí (požáry, čerpání vody apod.) se setkáváme s našimi hasiči. Ve stručnosti bych Vám rád připomněl, jak fungují hasiči u nás a dalších přilehlých částech obce.

Máme zde dva sbory dobrovolných hasičů. Jedním z nich je SDH - Sbor dobrovolných hasičů, druhým JSDHO - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce.

Dobrovolní hasiči v Dolním Třeboníně

SDH je občanské sdružení. Jeho hlavní náplní činnosti je prevence v oblasti požární ochrany, požární sport a jiné společenské a kulturní akce. Je to samostatně hospodařící jednotka závislá na okolních subjektech. V čele stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výbor sboru.

JSDHO je organizační složkou, kterou zřídila obec usnesením zastupitelstva a je zcela závislá na obecním rozpočtu. Veškerá technika, výstroj a výzbroj, která je pořízená pro činnost jednotky, je majetkem obce. Členové zásahové jednotky jsou většinou vybíráni z členské základny SDH, kteří už mají za sebou nějaké zkušenosti. V čele této složky stojí velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce, je starostou odvoláván a jmenován. Oba sbory mají jedno společné, všichni členové vykonávají tuto činnost dobrovolně.

Informace o činnosti JSDHO

Naše jednotka byla zřízena v roce 2012, k dnešnímu dni má 18 členů a je zařazena do kategorie JPO V (jednotka, která zabezpečuje výjezd družstva). Její činnost je čistě represivní. Provádí požární zásah, záchranné práce, spolupracuje při požáru s ostatními jednotkami PO, Policií ČR, zdravotnickou záchrannou službou a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Své základní činnosti plní především na území obce. Na území jiných obcí se řídí operačním střediskem Hasičského záchranného sboru kraje. Jak je to s majetkem a vybavením jednotky? Uvedené vybavení je nutnou součástí pro činnost:

  • požární stříkačka PS 12, elektrocentrála TUSON, plovoucí čerpadlo FROGGY, motorová pila RANCHER,
  • el. kalové čerpadlo WILO 230V, el. kalové čerpadlo WILO 230 V, halogenové osvětlení,
  • prodlužovací kabel 230 V, prodlužovací kabel 380 V, dýchací přístroj SATURN S7 3 ks, náhradní láhve,
  • hasící přístroj přenosný práškový, svítilna ANSMAN, rozkládací třídílný hliníkový žebřík,
  • ochranné přilby KALIŠ, hadice C52, hadice B75.

Pro zajímavost uvádím i počet výjezdů jednotky od jejího vzniku v roce 2012. Od vzniku JSDHO Dolní Třebonín zasahovala jednotka 16x na žádost KOPIS (Krajské operační a informační středisko). Z toho bylo 14 zásahů s nutností použít cisternu. Dobrovolně bez výzvy KOPIS zasahovala jednotka 21x. Jednalo se o technickou pomoc (doplňování vody na soutěžích, při námětových cvičení, proplachy kanálů, pálení klestí, čerpání vody, atd.). Z toho bylo 16 zásahů s nutností použít cisternu. V roce 2017 jednotka zasahovala na žádost KOPIS 5x, mimo vyhlášení KOPIS 4x. Z toho bylo 7 zásahů s nutností použít cisternu.

Kladem je i to, že se obci podařilo opravit a vybavit garážování pro hasičskou cisternu tak, že jednotka je akceschopná po celý rok. Velmi nadějně vypadá i žádost obce o dotaci na nový dopravní automobil pro přepravu členů jednotky na místo události.

Jsem přesvědčen, že obě jednotky jsou nedílnou součástí naší obce. Plní úkoly vycházející z potřeb obce, ochrany obyvatelstva a za to jim patří poděkování.

Zdeněk Přívratský, místostarosta

Pojďte mezi nás

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třebonín by rád ve svých řadách přivítal nové členy. Pokud máte zájem o činnost v SDH a je Vám více než patnáct let, můžete nás kontaktovat na telefonu 775 244 270 či na mailových adresách sdhdolnitrebonin@email.cz a kurzmiro@seznam.cz, kde Vám sdělíme bližší informace a zodpovíme případné dotazy.

SDH Dolní Třebonín


Obec Dolní Třebonín

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: