Dotace – publicita

Jihočeský kraj - logo

Provedení udržovacích prací Dolní Svince – rybníky


Jihočeský kraj - logo

Vodovod Prostřední Svince – Horní Svince

V rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2022, obdržela Obec Dolní Třebonín účelovou investiční dotaci ve výši 2.000.00,00 Kč na realizaci projektu „Vodovod Prostřední Svince – Horní Svince“.

Jihočeský kraj - logo

Smlouva o poskytnutí dotace z POV Jihočeského kraje v roce 2022, číslo smlouvy SDO/OEZI/1683/22 [PDF 1,6 MB]

Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci akce „Vybudování varovného a informačního systému v obci Dolní Třebonín a jeho místních částech“. Akce bude realizována v termínu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Ukončení akce nejpozději 31. 12. 2022 je rovněž konečným termínem, kdy má být dosaženo účelu dotace. Příjemci bude poskytnuta dotace v celkové výši 266.000,- Kč.

Obec Dolní Třebonín obdržela od Jihočeského kraje účelovou investiční dotaci ve výši 266.000,- Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 na realizaci akce „Vybudování varovného a informačního systému v obci Dolní Třebonín a jeho místních částech."

Jihočeský kraj - logo

Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/816/22 [PDF 375 kB]

Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci akce „Víceúčelová sportovní hala Dolní Třebonín“. Akce bude realizována v termínu od 1. 5. 2022 do 31. 7. 2023. Ukončení akce je rovněž konečným termínem, kdy má být dosaženo účelu dotace. Užití dotace kraje na realizaci akce proběhne v souladu s harmonogramem dle žádosti nejpozději do 30. 11. 2022. Příjemci bude poskytnuta dotace v celkové výši 10.000.000,- Kč, přičemž tato částka představuje podíl 15,06 % z celkového rozpočtu akce.

Jihočeský kraj - logo

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEKO/816/22 [PDF 356 kB]

Obci Dolní Třebonín bude tímto dodatkem navýšena dotace na dofinancování akce „Víceúčelová sportovní hala Dolní Třebonín“ z původních 10.000.000,00 Kč na 19.000.000,00 Kč, přičemž tato částka představuje podíl 23,16 % z celkového rozpočtu akce.


Publicita projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vybavení ZŠ Dolní Třebonín novým nábytkem

Výsledek projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vybavení ZŠ Dolní Třebonín novým nábytkem
Výsledek projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vybavení ZŠ Dolní Třebonín novým nábytkem
Výsledek projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vybavení ZŠ Dolní Třebonín novým nábytkem
Výsledek projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vybavení ZŠ Dolní Třebonín novým nábytkem
Výsledek projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vybavení ZŠ Dolní Třebonín novým nábytkem
Výsledek projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vybavení ZŠ Dolní Třebonín novým nábytkem
Výsledek projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vybavení ZŠ Dolní Třebonín novým nábytkem
Výsledek projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vybavení ZŠ Dolní Třebonín novým nábytkem
Výsledek projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vybavení ZŠ Dolní Třebonín novým nábytkem
Výsledek projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vybavení ZŠ Dolní Třebonín novým nábytkem
Výsledek projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vybavení ZŠ Dolní Třebonín novým nábytkem
Výsledek projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vybavení ZŠ Dolní Třebonín novým nábytkem
Výsledek projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vybavení ZŠ Dolní Třebonín novým nábytkem

Jihočeský kraj - logo

Obec Dolní Třebonín obdržela od Jihočeského kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 200.000 Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 na realizaci akce „Dotace na úroky z úvěru poskytnutý na 76 BJ + TI Dolní Třebonín - BD o 4 BJ."

Obec Dolní Třebonín

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: