Nouzový stav v obci Dolní Třebonín 2020


Nouzový stav v obci Dolní Třebonín v roce 2021 - Nouzový stav v obci Dolní Třebonín - prosinec 2020 - Nouzový stav v obci Dolní Třebonín - listopad 2020 - Nouzový stav v obci Dolní Třebonín - říjen 2020 - Nouzový stav v obci Dolní Třebonín - květen 2020 - Nouzový stav v obci Dolní Třebonín - duben 2020 - 3.2020


31.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 332 - 334 o přijetí krizového opatření

MŽP ČR: Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie


27.3.2020
Sbírka zákomů ČR, částka 48 ze dne 27.3.2020

133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Usnesení vlády České republiky č. 305, 309 a 310 o přijetí krizového opatření


26.3.2020
Mimořádné opatření MZ o zpřísnění omezení volného pohybu osob do 1.4.2020

Zejména s účinností ode dne 24. března 2020 od 00.00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné. Viz také www.vlada.cz


24.3.2020
COVID-19 - Výzva Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor zdravotnictví v této mimořádné situaci související s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě vyzývá všechny osoby ochotné pomoci jako dobrovolníci. Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Štěrbová, odbor zdravotnictví, email: sterbovam@kraj-jihocesky.cz, tel: 386720615. Registrační formulář a další informace zde.

INFORMAČNÍ ZDROJE
Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje 8/2020 ze dne 23.3.2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 23.3.2020


23.3.2020
Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s komunálními odpady za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19


20.3.2020
Mimořádné opatření MZ o vyhrazené době nákupů pro seniory na 7 až 9 hod.


Vážení spoluobčané,
dnes 20.3. byly do Vašich schránek distrubovány jednorázové ochranné roušky (ústenky) v počtu 1 ks na každého trvale bydlícího v naší obci. Podařilo se nám je získat a věříme, že i tato "zásilka" Vám pomůže přečkat současnou nelehkou situaci.

Pavel Ševčík,
starosta obce Dolní Třebonín


20.3.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje 1/2020 ze dne 18.3.2020 k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví


POZOR! V pátek 20.3.2020 bude pošta v Dolním Třeboníně otevřena mimořádně od 8 do 11 hod. namísto běžné otevírací doby.


19.3.2020
Vážení občané, přejeme dobré dopoledne a připomínáme, že ode dneška platí zákaz vycházení bez roušek a vyhrazené nákupní časy pro seniory od 10 do 12 hodin. Připomeňte to prosím i svým blízkým. Buďme ohleduplní a držme spolu!


18.3.2020 - Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 247 - 249 o povinnosti vycházet jen s ochrannými prostředky proti šíření kapének, úprava omezení pohybu pro pendlery a další


17.3.2020
Senioři chcete zůstat zdraví a nenakazit se? Čtěte, chraňte se a dodržujte opatření.
Jsme v tom společně! Informace Policejního prezidia ČR16.3.2020 - Usnesení vlády o přijetí krizového opatření

14.3.2020 - Mimořádné opatření vlády ČR v souvislosti s vyhlášením nouzovým stavem

V souvislosti s nařízením vlády č. 211 se uzavírají knihovny Dolní Třebonín, Prostřední Svince a Záluží.
Rada obce Dolní Třebonín na svém jednání rozhodla, že provoz MATEŘSKÉ ŠKOLY bude od 16. března 2020 PŘERUŠEN na dobu neurčitou.

Aktuálně o mimořádných opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem zde:
www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
www.kraj-jihocesky.cz.
Setkání důchodců dne 11.3.2020 je zrušeno z důvodu koronaviru. O náhradním termínu akce budete informováni prostřednictvím úřední desky a internetových stránek obce.

Zájezd do termálních lázní dne 28.3.2020 je zrušen z důvodu koronaviru.

Obec Dolní Třebonín

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: