5. zasedání zastupitelů obce Dolní Třebonín 8.12.2011

V. zasedání zastupitelů obce Dolní Třebonín 8.12.2011

Zvon pro Prostřední Svince

Během prosincového jednání zastupitelstva převzali zástupci Prostředních Svinců zvon pro svou zvoničku.

První "Zlatý odznak obce Dolní Třebonín"

Starosta obce Pavel Ševčík obdržel k významnému životnímu jubileu první Zlatý odznak obce Dolní Třebonín za dlouholetou činnost pro rozvoj obce. Zlatým odznakem odměňuje obec Dolní Třebonín ty, kteří se výjmečným způsobem zasloužili o její rozvoj. Návrh na udělení zlatého odznaku může provést každý občan Dolního Třebonína. O udělení odznaku rozhoduje rada a odznak bude předáván na jednání zastupitelstva obce.