Obec Dolní Třebonín - informace, zprávy, aktuality, akce

Informace a zprávy z obce Dolní Třebonín


31.3.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 140 - 142

MŽP ČR: Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie


27.3.2020
Sbírka zákomů ČR, částka 48 ze dne 27.3.2020

133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 130 - 132


26.3.2020
Mimořádné opatření MZ o zpřísnění omezení volného pohybu osob do 1.4.2020

Zejména s účinností ode dne 24. března 2020 od 00.00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné. Viz také www.vlada.cz


24.3.2020
COVID-19 - Výzva Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor zdravotnictví v této mimořádné situaci související s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě vyzývá všechny osoby ochotné pomoci jako dobrovolníci. Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Štěrbová, odbor zdravotnictví, email: sterbovam@kraj-jihocesky.cz, tel: 386720615. Registrační formulář a další informace zde.

INFORMAČNÍ ZDROJE
Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje 8/2020 ze dne 23.3.2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 23.3.2020


V souvisloati s opatřením proti šíření nákazy koronaviru bude náš obecní úřad dočasně uzavřen pro veřejnost od 16.3. od 00:00 ...

23.3.2020
Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s komunálními odpady za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19


20.3.2020
Mimořádné opatření MZ o vyhrazené době nákupů pro seniory na 7 až 9 hod.


Vážení spoluobčané,
dnes 20.3. byly do Vašich schránek distrubovány jednorázové ochranné roušky (ústenky) v počtu 1 ks na každého trvale bydlícího v naší obci. Podařilo se nám je získat a věříme, že i tato "zásilka" Vám pomůže přečkat současnou nelehkou situaci.

Pavel Ševčík,
starosta obce Dolní Třebonín


20.3.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje 1/2020 ze dne 18.3.2020 k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví


POZOR! V pátek 20.3.2020 bude pošta v Dolním Třeboníně otevřena mimořádně od 8 do 11 hod. namísto běžné otevírací doby.


19.3.2020
Vážení občané, přejeme dobré dopoledne a připomínáme, že ode dneška platí zákaz vycházení bez roušek a vyhrazené nákupní časy pro seniory od 10 do 12 hodin. Připomeňte to prosím i svým blízkým. Buďme ohleduplní a držme spolu!


18.3.2020 - Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 247 - 249 o povinnosti vycházet jen s ochrannými prostředky proti šíření kapének, úprava omezení pohybu pro pendlery a další


17.3.2020
Senioři chcete zůstat zdraví a nenakazit se? Čtěte, chraňte se a dodržujte opatření.
Jsme v tom společně! Informace Policejního prezidia ČR


16.3.2020 - Usnesení vlády o přijetí krizového opatření

14.3.2020 - Mimořádné opatření vlády ČR v souvislosti s vyhlášením nouzovým stavem

V souvislosti s nařízením vlády č. 211 se uzavírají knihovny Dolní Třebonín, Prostřední Svince a Záluží.
Rada obce Dolní Třebonín na svém jednání rozhodla, že provoz MATEŘSKÉ ŠKOLY bude od 16. března 2020 PŘERUŠEN na dobu neurčitou.

Aktuálně o mimořádných opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem zde:
www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
www.kraj-jihocesky.cz.
Setkání důchodců dne 11.3.2020 je zrušeno z důvodu koronaviru. O náhradním termínu akce budete informováni prostřednictvím úřední desky a internetových stránek obce.

Zájezd do termálních lázní dne 28.3.2020 je zrušen z důvodu koronaviru.Změna č. 4 územního plánu obce Dolní Třebonín - únor 2020

Návrh zadání územního plánu Dolní Třebonín - listopad 2018

Úplné znění územního plánu obce Dolní Třebonín po vydání změny č. 1, 2, 3

On-line hlášení závad v bytech Bytového družstva Dolní Třebonín

Poslední dokumenty z úřední desky

31.3.2020Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dolní Třebonín 194,196,20,21,22 [PDF 115 kB]
16.3.2020Rozhodnutí o umístění stavby dálnice D 3 [PDF 943 kB]
16.3.2020Opatření obecné povahy [PDF 1.54 MB]
14.3.2020Usnesení vlády o přijetí krizového opatření [PDF 711 kB]
27.2.2020Oznámení o provedení změn katastru nemovitostí - katastrální území Prostřední Svince [PDF 1.3 MB]
21.2.2020Rozpočtové opatření č.1/2020 [PDF 753 kB]
19.2.2020Veřejná vyhláška - změna č. 4 územní plán obce Dolní Třebonín [PDF 189 kB]
31.1.2020Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - katastrální území Prostřední Svince [PDF 601 kB]
30.12.2019Schválený rozpočet-závazné ukazatele 2020 [PDF 843 kB]
30.12.2019Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Třebonín na roky 2021-2022 [PDF 412 kB]

právní předpisy  |  kompletní úřední deska >>>

Aktuálně

31.3.2020Usnesení z jednání rady obce ze dne 30.3.2020 [PDF 135 kB]
26.3.2020Výběrové řízení na pozici hospodářka v obci Dolní Dvořiště [PDF 477 kB]
27.1.2020OZV č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu [PDF 418 kB]
27.1.2020OZV č. 1/2019, o místním poplatku ze psů [PDF 411 kB]
27.1.2020OZV č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 423 kB]
27.1.2020OZV č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [PDF 414 kB]
27.1.2020OZV č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Třebonín [PDF 481 kB]
27.1.2020OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného [PDF 401 kB]
13.1.2020Informace k dani pro rok 2020 [PDF 116 kB]
5.4.2013Sběrný dvůr [DOC 99 kB]

Co nás čeká v kalendáři akcí SAKK a OÚ

duben 
bude upřesněnUctění památky amerického letce 2020
Záluží
Garant: Machová J.
25.4.2020Jarní Třebonín Petangue Open 2020 *
sobotaObecní hřiště Dolní Třebonín
Garant: Švec J.
30.4.2020Pálení čarodejnic 2020
čtvrtekObecní hřiště Dolní Třebonín
Garant: obec, komise
květen 
6.5.2020Besídka ke Dni matek 2020
středaKino Velešín
Garant: Švec J.
bude upřesněnVýlet na přání 2020
bude vybráno
Garant: Machová J., Kahovcová I.

kompletní kalendář akcí >>>

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Dolní Třebonín, přidružené části Záluží, Štěkře, Čertyně, Horní Třebonín, Dolní Svince, Prostřední Svince, Horní Svince

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

Pavel Ševčíkstarosta380 743 827
starosta@dolnitrebonin.cz
Stanislav Kříž1. místostarosta602 443 460
kriz.stanislav@post.cz
Jana Machová2. místostarosta606 483 716
MachovaJan@seznam.cz
Alena Hanušováhlavní účetní380 743 837
hanusova@dolnitrebonin.cz
Bc. Hana Karlíkováověřování, poplatky, pokladna, evidence obyvatel, bytová správa, czechopoint380 743 647
karlikova@dolnitrebonin.cz
Mgr. Iveta Kahovcovápersonalistika, podatelna380 743 647
kahovcova@dolnitrebonin.cz
JUDr. et Bc. Milan Ondrášekpověřenec pro ochranu osobních údajů774 410 919
on-epd@email.cz

Zastupitelstvo

Přívratský Zdeněk Otevřenost a komunikace pro Třebonínsko
Mrázek Lubor Otevřenost a komunikace pro Třebonínsko
Kurz Roman Mgr. DiS. Nezávislí a TOP 09
Odvárka Jan Nezávislí a TOP 09
Kořenský František KDU-ČSL
Kahovcová Iveta Mgr. Pro podporu stavby víceúčelové haly
Ševčík Pavel STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Švec Jan Mgr. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Machová Jana STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Kříž Stanislav STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Drška Václav STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Bouška Martin STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Rytíř Tomáš PROTŘEBONÍNSKO
Bažant Pavel PROTŘEBONÍNSKO
Bohdal Robert - do 25.10.2019 PROTŘEBONÍNSKO
Kurz Miroslav - od 3.12.2019 PROTŘEBONÍNSKO

Finanční výbor

předseda: Martin Bouška
členové: Ing. Vladimír Perník, Josef Žáček

Kontrolní výbor

předseda: Václav Drška
členové: Josef Sluka, Zdeněk Kopta, Mgr. Roman Kurz, Mgr. Lubor Mrázek

Kulturní a sportovní komise

předseda: Mgr. Iveta Kahovcová
členové: Antonín Švec, Hana Čečelovská, Marie Kolářová, Mgr. Jan Švec, Bc. Jiřina Palečková

4. Kontaktní poštovní adresa, tel, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Dolní Třebonín Dolní Třebonín 6 382 01 Dolní Třebonín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Dolní Třebonín Dolní Třebonín 6 382 01 Dolní Třebonín

4.3 Úřední hodiny

Viz http://www.dolnitrebonin.cz/4/cz/obecni-urad-dolni-trebonin/

4.4 Telefonní čísla

Pevná linka: 380 743 827, 380 743 837, 380 743 647

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.dolnitrebonin.cz

4.6 Adresa e-podatelny

info@dolnitrebonin.cz

4.7 Další elektronické adresy

http://www.dolnitrebonin.cz/4/cz/obecni-urad-dolni-trebonin/

4.8 ID datové schránky

bipbkma

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

4329-241/0100 KB Český Krumlov

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00245852

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00245852

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

 1. Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Informace o činnosti obecního úřadu jsou veřejně přístupné na adrese obecního úřadu Dolní Třebonín čp 6.
 3. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je možno podat úřadu žádost o její poskytnutí.
 4. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
 5. Z žádosti musí být zřejmé:
  1. kdo dotaz činí - fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa;
  2. že je určena úřadu;
  3. že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 6. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny úřadu – info@dolnitrebonin.cz nebo prostřednictvím datové schránky, ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle písmene b) a c) a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 6, není žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost podaná prostřednictvím datové schránky musí splňovat požadavky dle zákona č. 300/2008 Sb.
 8. Archiv již poskytnutých odpovědí.

10. Příjem žádosti a dalších podání

Osobní podání

 • na podatelně obecního úřadu Dolní Třebonín v úředních hodinách.

Telefonické podání

 • na telefonním čísle 380 743 827.

Písemné podání

 • v listinné podobě na adresu Obecní úřad Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín
 • elektronicky na e-mail info@dolnitrebonin.cz
 • elektronicky datovou schránkou: bipbkma

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí lze podat u obecního úřadu na adrese Obecní úřad Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín.

Lze podat pouze písemnou formou.

V odvolání se uvádí:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, případně adresu pro doručování písemností
 • v čem je spatřeno porušení zákona
 • čeho se žadatel domáhá
 • podpis žadatele

12. Formuláře

13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

Podrobné návody pro řešení životních situací lze najít na Portálu veřejné správy České republiky.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Třebonín

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - usnesení rady Obce Dolní Třebonín 5.4.2018 [PDF 1.1 MB]

16. Licenční smlouvy

Licence nebyly poskytnuty.

17. Výroční zprávy o činnosti subjektu

18. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Základní a mateřská škola Dolní Třebonín