Obec Dolní Třebonín - informace, zprávy, aktuality, akce

Informace a zprávy z obce Dolní Třebonín


On-line hlášení závad v bytech Bytového družstva Dolní Třebonín

Změna č. 2 územního plánu obce Dolní Třebonín

Poslední dokumenty z úřední desky

29.6.2016Veřejná vyhláška - změna č.2 ÚP DT [PDF 1.41 MB]
20.6.2016Veřejná vyhláška o zahájení řízení o stavební uzávěře [PDF 212 kB]
11.12.2015Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě [PDF 148 kB]
5.4.2013Sběrný dvůr [DOC 99 kB]

právní předpisy  |  kompletní úřední deska >>>

Aktuálně

1.7.2016Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín konané dne 30.6.2016 [PDF 110 kB]
24.6.2016usnesení ze VII.veřejného zasedání zastupitelů obce Dolní Třebonín [PDF 116 kB]
21.6.2016Uzavření Obecního úřadu v pondělí 4. července [PDF 282 kB]
5.4.2013Sběrný dvůr [DOC 99 kB]

Co nás čeká v kalendáři akcí

srpen 
6.8.2016Volejbal Třebonín Open 2016
sobotaObecní hřiště Dolní Třebonín
Garant: Jan Švec
září 
3.9.2016Dětský cyklovýlet 2016
sobotaOkolí obce Dolní Třebonín
Garant: Jan Švec
17.9.2016Podzimní Třebonín Petangue Open 2016
sobotaObecní hřiště Dolní Třebonín
Garant: Jan Švec
24.9.2016Podzimní Dětský Třebonín Petangue Open 2016
sobotaObecní hřiště Dolní Třebonín
Garant: Lubor Mrázek a Lenka Mrázková Plzáková
říjen 
8.10.2016Výlet na Kleť pro děti 2016
sobotaKleť
Garant: Zdeněk Přívratský

kompletní kalendář akcí >>>

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Dolní Třebonín, přidružené části Záluží, Štěkře, Čertyně, Horní Třebonín, Dolní Svince, Prostřední Svince, Horní Svince

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

Pavel Ševčíkstarosta380 743 827
starosta@dolnitrebonin.cz
Mgr. Zdeněk Přívratskýmístostarosta724 340 667
mistostarosta@dolnitrebonin.cz
Alena Hanušováhlavní účetní, ověřování380 743 837
hanusova@dolnitrebonin.cz
Mgr. Marta Bouškovápokladní, czechpoint, ověřování380 743 647
bouskova@dolnitrebonin.cz
Bc. Hana Bendíkovápoplatky, czechpoint380 743 647
bendikova@dolnitrebonin.cz

Zastupitelstvo

Ševčík Pavel STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Machová Jana STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Kříž Stanislav STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Švec Antonín STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Čečelovská Hana STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Nováčková Dana MUDr. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Drška Václav STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Kurz Roman Mgr. DiS. Nezávislí a TOP 09
Odvárka Jan Nezávislí a TOP 09
Přívratský Zdeněk Mgr. Nezávislí a TOP 09
Rytíř Jan ANO 2011
Nejedlý Zdeněk ANO 2011
Bažant Pavel ANO 2011
Zemanová Helena Ing. Sdruž. KDU-ČSL a nezáv.kand.
Rytíř Tomáš Sdruž. KDU-ČSL a nezáv.kand.

Finanční výbor

předseda: Václav Drška
členové: Radek Šrot, Milan Janů

Kontrolní výbor

předseda: Mgr. Roman Kurz
členové: Tomáš Rytíř, Antonín Švec

Kulturní a sportovní komise

předseda: Jan Machová
členové: Mgr. Jan Švec, Antonín Švec, Mgr. Lubor Mrázek, Hana Čečelovská, Bc. Jiřina Palečková

4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

382 01 Dolní Třebonín č. 6, info@dolnitrebonin.cz, tel. + fax: 380 743 827

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

4329-241/0100 KB Český Krumlov

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00245852

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

nemáme

8. Dokumenty

viz Úřední deska obecního úřadu Dolní Třebonín

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Obecní úřad, 382 01 Dolní Třebonín čp. 6; e-mail: info@dolnitrebonin.cz

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

viz zákon č. 106/1999 Sb.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

Podrobné návody pro řešení životních situací lze najít na Portálu veřejné správy České republiky.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

viz zákon č. 106/1999 Sb.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - usnesení rady Obce Dolní Třebonín 9/6/2004 [PDF 65 kB]

16. Výroční zprávy o činnosti subjektu

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Základní a mateřská škola Dolní Třebonín