Sportovní a kulturní komise obce Dolní Třebonín

Sportovní a kulturní komise obce Dolní Třebonín

Sportovní a kulturní komise obce Dolní Třebonín organizuje spolu s obecním úřadem i dalšími subjety kulturní, společenské a sportovní akce v Dolním Třeboníně.

Členové Sportovní a kulturní komise obce Dolní Třebonín

Předsedkyně: Mgr. Iveta Kahovcová

Členové: Antonín Švec, Hana Čečelovská, Marie Kolářová, Mgr. Jan Švec, Bc. Jiřina Palečková

 

Kontakt: sakk@dolnitrebonin.cz

 

 

Další informace: