Kniha "Třebonínsko - historie a současnost"

Kniha "Třebonínsko - historie a současnost"

Právě vyšla kniha o nás ...

180 stran

historie a současnost
osmi vesnic spadajících
dnes pod správu
Dolního Třebonína

160 fotografií

nejstarší mapy a listiny,
archivní dokumenty,
dobové záběry
z rodinných archivů
místních občanů

160 Kč

za tuto cenu si můžete
knihu koupit zde:
Obecní úřad D. Třebonín
Pošta Dolní Třebonín

Ukázka z obrazové části publikace

1375, smlouva mezi černickým farářem Václavem a zlatokorunským opatem Gerhardem, která obsahuje první zmínku o Třeboníně, latinsky, ...

1375, smlouva mezi černickým farářem Václavem a zlatokorunským opatem Gerhardem, která obsahuje první zmínku o Třeboníně, latinsky

Zdroj: Státní oblastní archiv v Třeboni, oddělení Český Krumlov, Velkostatek Český Krumlov, sign. I 5 BP alfa No 2,

Foto: Lubor Mrázek

1472, listopad, 13., Český Krumlov. Matěj z Holkova prodává svůj poplužní dvůr ve Štěkři a celou ves rožmberskému písaři ...

1472, listopad, 13., Český Krumlov. Matěj z Holkova prodává svůj poplužní dvůr ve Štěkři a celou ves rožmberskému písaři Mikuláši z Pelhřimova za 320 hřiven pražských grošů. Orig., perg., česky, přivěšeny 3 pečeti

Zdroj: SOkA ČK, AM ČK, K-1, Purkmistrovský úřad, k.č. 12, i.č. 98,

Foto: Lubor Mrázek

Selská rodina před statkem v Koutech, Zdroj: archiv rodiny Zvonařovy

Selská rodina před statkem v Koutech

Zdroj: archiv rodiny Zvonařovy

Lesní dělníci v okolí Záluží, Zdroj: archiv rodiny Zvonařovy

Lesní dělníci v okolí Záluží

Zdroj: archiv rodiny Zvonařovy

Sklizeň brambor v JZD na Třebonínsku. 70. léta 20. století. P. Šíma, P. Drboutová, P. Hlásková, P. Kyselová, P. Nárovcová, ...

Sklizeň brambor v JZD na Třebonínsku. 70. léta 20. století. Fr. Šíma, M. Drboutová, A. Hlásková, M. Kyselová, M. Nárovcová, traktorista Fr. Ondrášek

Zdroj: archiv rodiny Nárovcovy

1964, společná fotografie dětí a ředitele školy Antonína Daňka ze slavnostního zahájení provozu v nové budově, Zdroj: archiv ZŠ a ...

1964, společná fotografie dětí a ředitele školy Antonína Daňka ze slavnostního zahájení provozu v nové budově

Zdroj: archiv ZŠ a MŠ v Dolním Třeboníně

Počátek 20. století, cikánský tábor v Koutech, Zdroj: archiv rodiny Zvonařovy

Počátek 20. století, cikánský tábor v Koutech

Zdroj: archiv rodiny Zvonařovy

Tvrz ve Štěkři, Foto: Lubor Mrázek

Tvrz ve Štěkři

Foto: Lubor Mrázek

Paleolitické (mezolitické) památky z okolí Třebonína - štípané pazourky: čepel, hrot a škrabadlo, Foto: Lubor Mrázek

Paleolitické (mezolitické) památky z okolí Třebonína - štípané pazourky: čepel, hrot a škrabadlo

Foto: Lubor Mrázek

Zděná boží muka na staré cestě z Dolního Třebonína do Černice, Foto: Jindřich Špinar

Zděná boží muka na staré cestě z Dolního Třebonína do Černice

Foto: Jindřich Špinar

Pozůstatky mlýna Pozděraz, Foto: Lubor Mrázek

Pozůstatky mlýna Pozděraz

Foto: Lubor Mrázek

Pohled na hráz bývalého rybníka Počátek, Foto: Lubor Mrázek

Pohled na hráz bývalého rybníka Počátek

Foto: Lubor Mrázek

Polovina 19. stol. Plán rybníka Počátek u Horního a Dolního Třebonína určeného k vysušení a přeměnění na louku. Zaměřil Josef ...

Polovina 19. stol. Plán rybníka Počátek u Horního a Dolního Třebonína určeného k vysušení a přeměnění na louku. Zaměřil Josef Langweil, narýsoval Antonín Zieger

Zdroj: SOA v Třeboni, oddělení ČK, Vs Český Krumlov, sign. IA B N. 292,

Foto: Lubor Mrázek

Povodně v Dolním Třeboníně v roce 2009, Foto: Pavel Ševčík

Povodně v Dolním Třeboníně v roce 2009

Foto: Pavel Ševčík

Náves v Dolním Třeboníně, pohled směrem k parčíku, Foto: Lubor Mrázek

Náves v Dolním Třeboníně, pohled směrem k parčíku

Foto: Lubor Mrázek

Bytová výstavba v Dolním Třeboníně v letech 2002 - 2010, Foto: Lubor Mrázek

Bytová výstavba v Dolním Třeboníně v letech 2002 - 2010

Foto: Lubor Mrázek

Děti v mateřské škole Dolní Třebonín, 2009 - 2010, Foto: Jaroslava Otradovská

Děti v mateřské škole Dolní Třebonín, 2009 - 2010

Foto: Jaroslava Otradovská

Čarodějnice v Dolním Třeboníně, Foto: Jan Švec

Čarodějnice v Dolním Třeboníně

Foto: Jan Švec

Mikulášská besídka třebonínských dětí, Foto: Lubor Mrázek

Mikulášská besídka třebonínských dětí

Foto: Lubor Mrázek

Areál Zemědělského družstva Třebonín, Foto: Lubor Mrázek

Areál Zemědělského družstva Třebonín

Foto: Lubor Mrázek

Výlov rybníka na Třebonínsku pod vedením Lubomíra Zvonaře, Foto: Lubor Mrázek

Výlov rybníka na Třebonínsku pod vedením Lubomíra Zvonaře

Foto: Lubor Mrázek

Ukázka z knihy

XII. Archeologické výzkumy a kulturní památky

Opravy

Omlouváme se, ale přes veškerou naši snahu zůstaly v knize tyto chyby:

  • str. 106 - správná popiska dolní fotografie zní "Letecké snímky Třebonínska. Dolní Třebonín, nová výstavba"
  • str. 108 - správná popiska horní fotografie zní "Letecké snímky Třebonínska. Štěkře."
  • str. 152 - správná popiska horní fotografie zní "Položení základního kamene bytové výstavby v Dolním Třeboníně, Pavel Ševčík starosta obce, František Mikeš přednosta okresního úřadu, Ladislav Kurz ředitel společnosti Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o. Foto z archivu obce Dolní Třebonín"

Budeme vděčni za každé upozornění na další "tiskařské šotky ;-)" i jakékoliv jiné ohlasy. Pište nám například na email: kniha@dolnitrebonin.cz.

Několik slov o knize

Publikace "Třebonínsko - historie a současnost" shrnuje na 180ti stranách historii a současnost osmi vesnic spadajících dnes pod správu Dolního Třebonína - Horní a Dolní Třebonín, Horní, Dolní a Prostřední Svince, Čertyně, Štěkře a Záluží.

Kniha vznikala v letech 2008 - 2010, textová část je z největší části dílem archivářky Mgr. Sylvy Wimmerové ze Státního okresního archivu Český Krumlov, která se po dva roky věnovala studiu historie vesnic na Třebonínsku a Mgr. Jindřicha Špinara ze Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích, který zpracoval část o zdejších památkách. Kapitoly věnované současnosti jsou dílem Antonína a Mgr. Jana Švece, Jana Rytíře a Pavla  Ševčíka.

Kniha je bohatě doplněna fotografiemi, které zahrnují více než 160 snímků nejstarších map, listin, archivních dokumentů, dobových záběrů z počátku 20. století až po snímky současné včetně leteckých pohledů na každou z vesnic. Autory fotografií jsou především Mgr. Lubor Mrázek, Mgr. Jan Švec a Mgr. Jindřich Špinar. Velká část dobových snímků pochází z rodinných archivů místních občanů, kteří se často jako pamětníci podíleli i na zpracování textu.

 

V knize najdeme informace o nejstarším osídlení lokality doložené archeologickými výzkumy (pazourky z doby kamenné, keramika a sekyrka z doby bronzové, pozůstatky keltského osídlení). Středověké dějiny jsou již doloženy písemnými prameny (listina s prvním záznamem z roku 1375 - tj. letos oslaví Třebonín 635 výročí první písemné zmínky!), údaje o prvním rybníku, který založil legendární Jakub Krčín právě na našem území (rybník se symbolickým názvem "Počátek"), nejvýznamnější události v novověku, za obou světových válek, pohnuté dějiny poválečné a roku 1948, vývoj v období socialismu, události po roce 1989, vše završeno etapou intenzivní výstavby a rozvoje po roce 2000, kdy se  počet obyvatel obce zdvojnásobil na dnešních 1 270 občanů.

Publikace byla vytištěna v nákladu 1 100 ks.