Zpívání u vánočního stromu 16.12.2017

Zpívání u vánočního stromu 16.12.2017

Na náves Dolního Třebonína si přišlo zazpívat více než 200 spoluobčanů, pro které byl připraven výborný punč, čaj, halušky, placky, pikadory a jiné pochutiny. Krátce po páté hodině vyrazil tradiční průvod lucerniček od základní školy. Lucerny ozdobily betlém, ručně malovaný dětmi ze ZŠ a MŠ, podle návrhu paní učitelky A. Špindlerové. V úvodu se představil pěvecký sbor místní základní školy pod vedením paní učitelky K. Hospodářské na který navázala hudebním doprovodem paní V. Jančářová. Pro děti jsme připravili balónky, na kterých mohly poslat svá vánoční přání Ježíškovi. Nechyběly ani finské ohně a káď s vánočními kapry.

Děkujeme všem pořadatelům i účinkujícím za pomoc s přípravou zázemí i za zajištění průběhu akce a přejeme obyvatelům naší obce krásně prožité vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce 2018.

Za Sportovně kulturní komisi J. Machová.

Další informace: