Dobrovolní hasiči v Dolním Třeboníně

Dobrovolní hasiči v Dolním Třeboníně

U obecních akcí (Pálení čarodějnic, Zpívání u vánočního stromu atd.) stejně jako u neočekávaných událostí (požáry, čerpání vody apod.) se setkáváme s našimi hasiči. Ve stručnosti bych Vám rád připomněl, jak fungují hasiči u nás a dalších přilehlých částech obce.

Máme zde dva sbory dobrovolných hasičů. Jedním z nich je SDH - Sbor dobrovolných hasičů, druhým JSDHO - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce.

Dobrovolní hasiči v Dolním Třeboníně

SDH je občanské sdružení. Jeho hlavní náplní činnosti je prevence v oblasti požární ochrany, požární sport a jiné společenské a kulturní akce. Je to samostatně hospodařící jednotka závislá na okolních subjektech. V čele stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výbor sboru.

JSDHO je organizační složkou, kterou zřídila obec usnesením zastupitelstva a je zcela závislá na obecním rozpočtu. Veškerá technika, výstroj a výzbroj, která je pořízená pro činnost jednotky, je majetkem obce. Členové zásahové jednotky jsou většinou vybíráni z členské základny SDH, kteří už mají za sebou nějaké zkušenosti. V čele této složky stojí velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce, je starostou odvoláván a jmenován. Oba sbory mají jedno společné, všichni členové vykonávají tuto činnost dobrovolně.

Informace o činnosti JSDHO

Naše jednotka byla zřízena v roce 2012, k dnešnímu dni má 18 členů a je zařazena do kategorie JPO V (jednotka, která zabezpečuje výjezd družstva). Její činnost je čistě represivní. Provádí požární zásah, záchranné práce, spolupracuje při požáru s ostatními jednotkami PO, Policií ČR, zdravotnickou záchrannou službou a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Své základní činnosti plní především na území obce. Na území jiných obcí se řídí operačním střediskem Hasičského záchranného sboru kraje. Jak je to s majetkem a vybavením jednotky? Uvedené vybavení je nutnou součástí pro činnost:

  • požární stříkačka PS 12, elektrocentrála TUSON, plovoucí čerpadlo FROGGY, motorová pila RANCHER,
  • el. kalové čerpadlo WILO 230V, el. kalové čerpadlo WILO 230 V, halogenové osvětlení,
  • prodlužovací kabel 230 V, prodlužovací kabel 380 V, dýchací přístroj SATURN S7 3 ks, náhradní láhve,
  • hasící přístroj přenosný práškový, svítilna ANSMAN, rozkládací třídílný hliníkový žebřík,
  • ochranné přilby KALIŠ, hadice C52, hadice B75.

Pro zajímavost uvádím i počet výjezdů jednotky od jejího vzniku v roce 2012. Od vzniku JSDHO Dolní Třebonín zasahovala jednotka 16x na žádost KOPIS (Krajské operační a informační středisko). Z toho bylo 14 zásahů s nutností použít cisternu. Dobrovolně bez výzvy KOPIS zasahovala jednotka 21x. Jednalo se o technickou pomoc (doplňování vody na soutěžích, při námětových cvičení, proplachy kanálů, pálení klestí, čerpání vody, atd.). Z toho bylo 16 zásahů s nutností použít cisternu. V roce 2017 jednotka zasahovala na žádost KOPIS 5x, mimo vyhlášení KOPIS 4x. Z toho bylo 7 zásahů s nutností použít cisternu.

Kladem je i to, že se obci podařilo opravit a vybavit garážování pro hasičskou cisternu tak, že jednotka je akceschopná po celý rok. Velmi nadějně vypadá i žádost obce o dotaci na nový dopravní automobil pro přepravu členů jednotky na místo události.

Jsem přesvědčen, že obě jednotky jsou nedílnou součástí naší obce. Plní úkoly vycházející z potřeb obce, ochrany obyvatelstva a za to jim patří poděkování.

Zdeněk Přívratský, místostarosta

Pojďte mezi nás

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třebonín by rád ve svých řadách přivítal nové členy. Pokud máte zájem o činnost v SDH a je Vám více než patnáct let, můžete nás kontaktovat na telefonu 775 244 270 či na mailových adresách sdhdolnitrebonin@email.cz a kurzmiro@seznam.cz, kde Vám sdělíme bližší informace a zodpovíme případné dotazy.

SDH Dolní Třebonín