Pálení čarodějnic 2010

Čarodějnice 2010

Pálení čarodějnic se letos vydařilo. Po vztyčení májky místními dobrovolnými hasiči byly odstartovány zábavné soutěže pro děti. Každý soutěžící si za svou snahu odnesl sladkou odměnu. Tři nejkrásnější a nelépe tancující čarodějnice při "Reji čarodějnic" si odnesly zvláštní cenu. Děti i dospělí si mohli opéci buřty nad připraveným ohněm a zatančit při rytmu živé hudby. Po osmé hodině večerní byla zapálena vatra, po níž následoval lampiónový průvod.