Nouzový stav v obci Dolní Třebonín - duben 2020

Nouzový stav v obci Dolní Třebonín 2020


1.2021 - 12.2020 - 11.2020 - 10.2020 - 5.2020 - 4.2020 - 3.2020


30.4.2020
Sbírka zákomů ČR, částka 80 ze dne 30.4.2020 - prodloužení nouzového stavu a další


28.4.2020
Sbírka zákomů ČR, částka 73 ze dne 27.4.2020

Sbírka zákomů ČR, částka 74 ze dne 27.4.2020

Sbírka zákomů ČR, částka 75 ze dne 27.4.2020

Sbírka zákomů ČR, částka 76 ze dne 27.4.2020


24.4.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 193 -198

Sbírka zákomů ČR, částka 69 ze dne 24.4.2020


22.4.2020
Svoz textilu z kontejnerů v obci zrušen do 22.5.


21.4.2020
Hotel U Matěje Černice nabízí rozvoz obědů, ne - jen pro seniory :-)


20.4.2020
Mimořádné opatření MZ ČR - chytrá karanténa ze 17. dubna 2020

Usnesení vlády České republiky č. 421 a 422 ze 17.4.2020 o zrušení a přijetí krizových opatření

Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 ze dne 16.4.2020


15.4.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 14/2020 ze dne 15.4.2020 o zrušení koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 13/2020 ze dne 15.4.2020 o zrušení regulačních opatření v dopravě za nouzového stavu


Úřední hodiny OÚ Dolní Třebonín od 20. dubna 2020 - pondělí a středa 8 - 11 hod.

14.4.2020
Zákony v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ze 14.4.2020

159. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
160. Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
161. Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje 9/2020 ze dne 14.4.2020 o koordinaci pohřebních služeb na území Jihočeského kraje


10.4.2020
Nařízení vlády ČR ze dne 9. dubna 2020

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu, Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření, Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb ze dne 9. dubna 2020

Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 17 k zajištení distribuce ochranných prostředků ze dne 9.4.2020


9.4.2020
Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje 1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje 10/2020 ze dne 8.4.2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu


7.4.2020
Usnesení vlády ČR o krizových opatřeních č. 387, 388, 393 a 394

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje 9/2020 ze dne 6.4.2020 o zajištění pohřebních služeb na území Jihočeského kraje


6.4.2020
Popelářské desatero v době epidemie COVID-19


3.4.2020
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 11

Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 12


2.4.2020
Změna nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet

Usnesení vlády České republiky č. 369 a 377 o přijetí krizového opatření