Nouzový stav v obci Dolní Třebonín - prosinec 2020

Nouzový stav v obci Dolní Třebonín 2020


1.2021 - 12.2020 - 11.2020 - 10.2020 - 5.2020 - 4.2020 - 3.2020


21.12.2020
Sbírka zákonů ČR, částka 237 ze dne 21.12.2020

578. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

17.12.2020
Sbírka zákonů ČR, částka 231 ze dne 17.12.2020

564. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

14.12.2020
Sbírka zákonů ČR, částka 220 ze dne 14.12.2020

532. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
533. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
534. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
535. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
536. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
537. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření

10.12.2020
Sbírka zákonů ČR, částka 216 ze dne 10.12.2020

523. Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
524. Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.

10.12.2020
Sbírka zákonů ČR, částka 215 ze dne 10.12.2020

521. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
522. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

7.12.2020
Sbírka zákonů ČR, částka 210 ze dne 7.12.2020

511. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
512. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
513. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření