Nouzový stav v obci Dolní Třebonín - květen 2020

Nouzový stav v obci Dolní Třebonín 2020


1.2021 - 12.2020 - 11.2020 - 10.2020 - 5.2020 - 4.2020 - 3.2020


18.5.2020
Přílohy usnesení vlády č. 537 ze dne 11. května 2020

Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 31 ze dne 18.5.2020

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 15/2020 ze dne 18.5.2020 o zrušení koordinace provádění opatření k zajištění pohřebních služeb na území Jihočeského kraje


13.5.2020
Sbírka zákomů ČR, částka 90 ze dne 13.5.2020

243. Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
244. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
245. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
246. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce


11.5.2020
Usnesení vlády České republiky ze dne 11. května 2020 č. 538 o přijetí krizového opatření


7.5.2020
Sbírka zákomů ČR, částka 83 ze dne 2.5.2020 - úpravy zákonných opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 521

Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 28, kterým se mění pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 11


5.5.2020
Sbírka zákomů ČR, částka 82 ze dne 5.5.2020 - úpravy krizových opatření


1.5.2020
Sbírka zákomů ČR, částka 81 ze dne 1.5.2020 - úpravy krizových opatření